Dekania e Fakultetit të Gjuhëve të Huaja, Prof.Dr. Esmeralda KROMIDHA dhe Rektori i Universitetit të Tiranës, Prof.Dr. Artan HOXHA zhvilluan një takim me personelin akademik të Fakultetit të Gjuhëve të Huaja, UT, me rastin e përgatitjeve për fillimin e vitit akademik 2023-2024

📆Sot, më 15.09.2023, Dekania e Fakultetit të Gjuhëve të Huaja, Prof.Dr. Esmeralda KROMIDHA dhe Rektori i Universitetit të Tiranës, Prof.Dr. Artan HOXHA zhvilluan një takim me personelin akademik të Fakultetit të Gjuhëve të Huaja, UT, me rastin e përgatitjeve për fillimin e vitit akademik 2023-2024. 🏫🤝
.
👉🏻Në fjalën e saj, Dekania e Fakultetit të Gjuhëve të Huaja, solli në vëmendje vlerën e shtuar të programeve të ofruara nga Fakulteti i Gjuhëve të Huaja për përgatitjen e specialistëve të lartë të gjuhëve të huaja në sektorë të rëndësishëm të shoqërisë dhe ekonomisë shqiptare. Prof.Dr. Esmeralda KROMIDHA vijoi me një përmbledhje të shkurtër të punës dhe veprimtarisë së kryer nga FGJH-ve në drejtim të:
– rritjes së cilësisë së mësimdhënies dhe kërkimit shkencor
– përmirësimit të dukshëm të infrastrukturës dhe krijimit të laboratorëve në ndihmë të procesit mësimor dhe atij kërkimor
– promovimit të studimeve dhe këshillimit të karrierës
– ecurisë së vijimit të studimeve doktorale dhe standardizimit të këtij cikli studimi në përputhje me kërkesat e legjislacionit në fuqi
– shtimit të numrit të projekteve të fituara, vendase dhe ndërkombëtare
– rritjes së pjesëmarrjes së personelit akademik në veprimtari shkencore (referime, publikime artikujsh, kualifikime në tituj)
– rritjes së bashkëpunimit me universitete/fakultete homologe evropiane në kuadër të programit Erasmus +
– rritje të mobiliteteve hyrëse dhe dalëse për stafin dhe studentët
– standardizim të veprimtarive nëpërmjet akteve të brendshme rregullatore
.
📌Në fjalën e tij përshëndetëse, Rektori i Universitetit të Tiranës, Prof. Dr. Artan HOXHA i mëshoi faktit që FGJH mbetet një nga fakultetet që me aftësitë e komunikimit i paraprin integrimit në BE për vetë profilin që ka dhe studimeve që ofron, i cili përgatit studiuesit e gjuhëve të huaja që e vendosin komunikimin e drejtpërdrejte me institucionet evropiane dhe më gjerë, FGJH është një fakultet profili i të cilit është mjaft i rëndësishëm për vendin, për zhvillimin e tij ekonomik, shoqëror. Specialistet që formohen në FGJH janë ata që sot operojnë në institucione, organizata evropiane e ndërkombëtare e që sot prezantojnë Shqipërinë në përfaqësime të ndryshme të saj. 🇪🇺
.
👉🏻Rektori uroi personelin akademik për një vit sa më të mbarë dhe nënvizoi faktin se “sfidat tona nuk janë më të brendshme por janë për ndërkombëtarizimin” dhe se “në këtë kuadër, në rrugën drejt qasjes ndaj institucioneve arsimore evropiane, Fakulteti i Gjuhëve të Huaja, brenda UT, mbetet një Fakultet me potencial të madh me aftësitë e komunikimit karakterizuese të tij”. 🏫