Grafiku i provimeve, Sezoni i Veres, 2019 – 2020, Cikli i Parë i Studimeve ne degen Gjuhe Gjermane

Njoftim !
 
Bashkengjitur do te gjeni grafikun e provimeve, Sezoni i Veres, 2019 – 2020, Cikli i Parë i Studimeve ne degen Gjuhe Gjermane.