Bashkëngjitur do të gjeni grafikët e provimeve për programet Master, Gjuhë Frenge, Minivjeshta, Sezoni i Verës 2024, Viti Akademik 2023-2024.
Suksese!😊😊