Njoftim! Grafiket e provimeve per programin e studimit Bachelor,sezoni i Vjeshtes 2022, Departamenti i Gjuhes Frënge.