Grafikët e provimeve për programet Bachelor dhe Minivjeshtë,Cikli i dytë, Gjuhë Frënge, Sezoni i Verës,2022.