Mundësi të shumta për studentët, mësuesit e gjuhëve të huaja dhe stafin akademik të Fakultetit të Gjuhëve të Huaja nga bashkëpunimi me Ambasadën E Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Tiranë

Mundësi të shumta për studentët, mësuesit e gjuhëve të huaja dhe stafin akademik të Fakultetit të Gjuhëve të Huaja nga bashkëpunimi me Ambasadën E Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Tiranë.

Jeni mësues të gjuhës angleze dhe ju nevojitet një trajnim?!

Jeni mësues të gjuhëve të huaja por jo vetëm të asaj angleze dhe dëshironi të aplikoni në programin SUSI për të përmirësuar kurrikulat tuaja?!

Njihuni me programet e larmishme të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, programin American English E-Teacher Program, Online Resources, Webinars, English Language Fellow Program, English Language Specialist program.

Përfitoni gjithashtu nga programi i granteve të vogla nē rast se keni ndonjë projekt-ide për edukimin në gjuhë angleze!

Fakulteti i Gjuhëve të Huaja, fakulteti i mundësive, fakulteti i vërtetë evropian!

Educational and Exchange Programs