Lista e kandidatëve fitues për kategoritë e veçanta të Ciklit të Parë, Viti akademik 2022-2023

Lista e kandidatëve fitues për kategoritë e veçanta të Ciklit të Parë, Viti akademik 2022-2023.
BRNB42200448561_001473