Shpallet lista paraprake e kandidatëve fitues për ciklin e tretë të studimeve (Doktoratë) në “Shkenca Gjuhësore” dhe “Letërsi Botërore Moderne dhe Postmoderne”

NJOFTIM

Fakulteti i Gjuhëve të Huaja shpall listën paraprake të kandidatëve fitues për ciklin e tretë të studimeve (Doktoratë) në “Shkenca Gjuhësore” dhe “Letërsi Botërore Moderne dhe Postmoderne”.

(Kliko këtu) Lista paraprake e kandidatëve fitues për ciklin e tretë të studimeve (Doktoratë) në “Shkenca Gjuhësore” dhe “Letërsi Botërore Moderne dhe Postmoderne”

Shënim: Kandidatët që kanë aplikuar për programin e ciklit të tretë të studimeve (Doktoratë), kanë të drejtën e ankimimit deri më datë 30.09.2022 nëpërmjet një kërkese drejtuar Dekanit të Fakultetit të Gjuhëve të Huaja.