Njoftim per te gjithe studentet e FGJH qe po ndjekin studimet ne universitetet europiane ne kuader te projekteve Erasmus+

Pavaresisht se jane larg gjeografikisht, kjo kategori studentesh, mund te ndjeke online leksionet dhe seminaret si dhe te likujdoje me provime online ne sezonin perkates dhe sipas rregullave ne fuqi, te gjitha lendet, PERVEC lendeve te perfshira ne Learning Agreement qe po i vijojne ne universitetin prites. Keto lende do te transferohen nga universitetet respektive sipas rregullave ne fuqi te Erasmus+.

Per cdo paqartesi apo pyetje, te kontaktojne me email me pergjegjesit e departamenteve respektive ose ne emailin e Zv/dekanes koordinatore per Projektin Erasmus +, Albana Shijaku [email protected]