Dita Studimore me temë “ Sistemet e përllogaritjes së të dhënave të disertacionit: Statistikat sasiore/cilësore”

📅2 shkurt 2024
📚U zhvillua sot Dita Studimore me temë “ Sistemet e përllogaritjes së të dhënave të disertacionit: Statistikat sasiore/cilësore” me pjesmarrjen e pedagogëve dhe kandidatëve doktorantë në Fakultetin e Gjuhëve të Huaja- UT.
📓Aktiviteti i realizuar me mbështetjen e Agjencisë Universitare të Frankofonisë, AUF, nën ideimin e Degës së Kërkimit Shkencor FGJH, u drejtua nga Prof. As. Dr. Eglantina Zyka e cila ndau esksperiencën e saj të çmuar lidhur me përzgjedhjen e duhur të mënyrave të përpunimit të të dhënave statistikore të punimeve shkencore dhe garantimin e vlefshmërisë dhe besueshmërisë së tyre.