28 Mars, 2023

Day

Vijuam me datë 24.03.2023 ditën e katërt studimore me doktorantët e FGJH-së, me temë “Redaktimi i punimit”nën drejtimin e Dr. Bora Kuçuku. Aktiviteti shkencor, i zhvilluar në Laboratorin Kërkimor “Didaktika e Gjuhëve të Huaja, Përkthim, Letërsi, Linguistikë” – DiPLLing, FGJH, synon mbështetjen dhe përkrahjen për një formim sa më të mirë shkencor të studiuesve të...
Lexo më shumë
11Dita II Studimore me kandidatët doktorantët
Dita e dytë studimore me doktorantët e FGJH-së, me temë “Përzgjedhja e bibliografisë dhe citimi i saj”. Aktiviteti shkencor, i zhvilluar në Laboratorin Kërkimor “Didaktika e Gjuhëve të Huaja, Përkthim, Letërsi, Linguistikë” – DiPLLing, FGJH, synon mbështetjen dhe përkrahjen për një formim sa më të mirë shkencor të studiuesve të rinj. Dita e sotme studimore,...
Lexo më shumë
Vijuam me datë 15.03.2023 , ditën e tretë studimore me doktorantët e FGJH-së, me temë “Analiza e të dhënave shkencore cilësore e sasiore”nën drejtimin e Prof. Dr. Eldina Nasufi. Aktiviteti shkencor, i zhvilluar në Laboratorin Kërkimor “Didaktika e Gjuhëve të Huaja, Përkthim, Letërsi, Linguistikë” – DiPLLing, FGJH, synon mbështetjen dhe përkrahjen për një formim sa...
Lexo më shumë
Vijuam sot me ditën e dytë studimore me doktorantët e FGJH-së, me temë “Përzgjedhja e bibliografisë dhe citimi i saj”. Aktiviteti shkencor, i zhvilluar në Laboratorin Kërkimor “Didaktika e Gjuhëve të Huaja, Përkthim, Letërsi, Linguistikë” – DiPLLing, FGJH, synon mbështetjen dhe përkrahjen për një formim sa më të mirë shkencor të studiuesve të rinj. Dita...
Lexo më shumë
Fakulteti i Gjuhëve të Huaja në bashkëpunim me AUF zhvilloi sot “Ditën e parë studimore” në mbështetje të punës kërkimore shkencore për studentët e ciklit të tretë të studimeve “Doktoratë”. Trajnimi i drejtuar nga Dr. Ogerta Koruti me temë “Kërkimi i Literaturës Shkencore dhe i Burimeve të Informacionit” u realizua në Laboratorin Kërkimor DiPLLing, ku...
Lexo më shumë