Hapet thirrja për aplikime për bursa për stafin akademik me kohë të plotë të Universitetit të Tiranës në Universitetin e Shkencave të Aplikuara Koblenz, në Gjermani, për semestrin e parë të vitit akademik 2023- 2024.

Në kuadër të programit Erasmus+ është hapur thirrja për aplikime për bursa për mobilitete për stafin me kohë të plotë të Universitetit të Tiranës në Universitetin e Shkencave të Aplikuara Koblenz, në Gjermani, për semestrin e dytë të vitit akademik 2023-2024.

https://www.hs-koblenz.de/rac/index

Llojet e mobilitetit përfshijnë:

-Shkëmbimin e stafit akademik me kohë të plotë për mësimdhënie;

Fushat:

Thirrje e hapur për mobilitet afatgjatë për personelin akademik  (Fakulteti i Gjuhëve të Huaja. gjuhë angleze, gjuhë gjermane):

Periudha: 02 nëntor 2023 – 19 janar 2024

Afati për aplikim: 14 Shtator 2023,ora 11:00 (German time).

BRNB42200448561_002330