Hapet thirrja për aplikime për bursa për stafin akademik me kohë të plotë të Universitetit të Tiranës, në kuadër të programit Erasmus+, në Universitetin e Valladolid, Spanjë

Në kuadër të programit Erasmus+ është hapur thirrja për aplikime për bursa për mobilitete për stafin me kohë të plotë të Universitetit të Tiranës, për semestrin e parë të viti akademik 2023-2024, në Universitetin e Valladolid, Spanjë.

https://uvamobplus2.uva.es/publico/apply

Llojet e mobilitetit/ kohëzgjatja:

-Shkëmbimin e stafit akademik me kohë të plotë (5+2 ditë);

Fushat:

Për më shumë informacion mbi departamentet e universitetit pritës:

https://uvamobplus2.uva.es/publico/courses

Afati për aplikim: 29 Shtator 2023,ora 11:00 (Spanish time).

Color0001