Hapet thirrja për aplikime për bursa për stafin me kohë të plotë të Universitetit të Tiranës në Universitetin Aristotel të Selanikut, Greqi, për semestrin e dytë të vitit akademik 2023- 2024.

Në kuadër të programit Erasmus+ është hapur thirrja për aplikime për bursa për mobilitete për stafin me kohë të plotë të Universitetit të Tiranës në Universitetin Aristotel të Selanikut, Greqi,
për semestrin e dytë të vitit akademik 2023-2024.

https://eurep.auth.gr/

Llojet e mobilitetit përfshijnë:

-Shkëmbimin e stafit me kohë të plotë për mësimdhënie;
-Shkëmbimin e stafit ndihmës akademik me karakter administrativ dhe administrativ me kohë të plotë për trajnim;

Mobiliteti do të kryhet në periudhën 15 Janar 2024 – 19 Korrik 2024

Kohëzgjatja:
– 5 ditë +2 ditët e udhëtimit;

Për të shkarkuar formatin e Planit të mobilitetit për mësimdhënie klikoni në adresën:
Mobility Agreement Teaching_ΚΑ107_2018 Thesaloniki

Për të shkarkuar formatin e Planit të mobilitetit për trajnim klikoni në adresën:
Mobility Agreement Training_ΚΑ107_2018

Afati për aplikim: 27 Shtator 2023

BRNB42200448561_002328