Hapet thirrja për bursa në kuadër të programit Erasmus + për stafin akademik me kohë të plotë të Universitetit të Tiranës në Universitetin e Shkencave të Aplikuara të Nysës, Poloni, për semestrin e dytë të vitit akademik 2023-2024.

Në kuadër të programit Erasmus + është hapur thirrja për aplikime për bursa për mobilitete për stafin akademik me kohë të plotë të UT-së për mësimdhënie në Universitetin e Shkencave të
Aplikuara të Nysës, Poloni, për semestrin e dytë të vitit akademik 2023-2024, për të marrë pjesë në Javën Ndërkombëtare me temë “Artificial Intelligence at the Universities – a boon or a
bane?”, në datat 20 – 24 Maj 2024.

https://pans.nysa.pl/org/ico/blog/14th-international-staff-training-week-in-nysa-poland-1

Llojet e mobilitetit përfshijnë:
– Shkëmbimin e stafit akademik me kohë të plotë për mësimdhënie;

Kohëzgjatja e bursave:
– 5 ditë + 2 ditët e udhëtimit;

Fushat e mësimdhënies:
– Administrim Biznesi;
– Gjuhë e Huaj;

Për t’u njohur me katalogun e programeve të studimit të ofruar nga Universiteti i Shkencave të
Aplikuara të Nysës, Poloni, klikoni në adresën:
https://pans.nysa.pl/

Afati për aplikim: 01 Nëntor 2023

Thirrja Nysa staf 21.09.2023