Hapet thirrja për aplikim në kuadër të programit Erasmus+ në Universitetin e Mariborit, Slloveni, për personelin me kohë të plotë të Universitetit të Tiranës.

Universiteti i Tiranës hap thirrjen për aplikime për bursa për mobilitete për stafin me kohë të plotë të Universitetit të Tiranës në Universitetin e Mariborit, Slloveni, në kuadër të programit Erasmus+.

https://event.um.si/

Fushat:

-Staf akademik për mësimdhënie;

-Staf ndihmës akademik me karakter administrativ/ administrativ për trajnim.

Për më shumë informacion ju lutemi referohuni linkut:
https://www.erasmusplus.um.si/international-staff/application/application-for-partner-countries/

I gjithë aplikimi kryhet online.
BRNB42200448561_002383