29 Shtator, 2023

Day

11
Në datën 29 shtator 2023, grupi kërkimor mësimor Didaktikë e Gjuhës Frënge, sëbashku me kolegët e Universitetit të Zagrebit, kolegë të FGjH-së, mësues të gjuhës frënge, prezantuan botimin e “Guidës praktike të përdorimit të teknologjive dhe aplikacioneve të ndryshme digjitale në mësimdhënien e gjuhës së huaj”, botim i  përbashkët  i ekipeve të projektit. Për botimin...
Lexo më shumë
Universiteti i Tiranës hap thirrjen për aplikime për bursa për mobilitete në Universitetin e Alemerias në kuadër të programit Erasmus +, për studentët e Universitetit të Tiranës për studime, për semestrin e dytë të vitit akademik 2023-2024. http://www.ual.es/ Llojet e mobilitetit përfshijnë: -Shkëmbimin e studentëve për studime; Nivelet e mobilitetit për studentët: – Bachelor; Kohëzgjatja...
Lexo më shumë
Universiteti i Tiranës hap thirrjen për aplikime për bursa për mobilitete për stafin me kohë të plotë të Universitetit të Tiranës në Universitetin e Mariborit, Slloveni, në kuadër të programit Erasmus+. https://event.um.si/ Fushat: -Staf akademik për mësimdhënie; -Staf ndihmës akademik me karakter administrativ/ administrativ për trajnim. Për më shumë informacion ju lutemi referohuni linkut: https://www.erasmusplus.um.si/international-staff/application/application-for-partner-countries/...
Lexo më shumë
Në kuadër të Programit Erasmus + është hapur thirrja për aplikime për bursa për mobilitete për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin e Cordobas, Spanjë për semestrin e dytë të vitit akademik 2023-2024. https://www.uco.es/ Llojet e mobilitetit përfshijnë: – Shkëmbimin e studentëve për studime; Nivelet e mobilitetit për studentët: – Bachelor; – Master; Kohëzgjatja...
Lexo më shumë