Shkurt 2020

Month

Njoftim ! Bashkëngjitur do të gjeni Listat përmbledhëse të studentëve që përjashtohen nga tarifa e shkollimit për vitin akademik 2019-2020 për programi ciklit dytë të studimit sipas VKM-së 780, datë 26.12.2018 […]
Lexo më shumë
Njoftim ! Bashkëngjitur do të gjeni Listat përmbledhëse të studentëve që përjashtohen nga tarifa e shkollimit për vitin akademik 2019-2020 për programi ciklit dytë të studimit sipas VKM-së 780, datë 26.12.2018 […]
Lexo më shumë
Njoftim! Në kuadër të programit Erasmus + është hapur thirrja për aplikime për bursa për mobilitete për stafin akademik me kohë të plotë të UT-së për mësimdhënie në Universitetin Autonom […]
Lexo më shumë
1 2 3

Komente Së Fundi

  Kategori

  KONTAKTET PER CDO DEPARTAMENT

  Departamenti i Gjuhës Angleze
  [email protected]
  Departamenti i Gjuhës Gjermane
  [email protected]
  Departamenti i Gjuhës Frënge
  [email protected]
  Departamenti i Gjuhës Italiane
  [email protected]
  Departamenti i Gjuhës Spanjolle
  departamenti.spanjis[email protected]
  Departamenti i Gjuhës Greke
  [email protected]
  Departamenti i Gjuhëve Sllave – Ballkanike
  [email protected]