Njoftim ! Listat përmbledhëse shtesë të studentëve që përfitojnë bursë për vitin akademik 2019-2020 për programi ciklit parë të studimit sipas VKM-së 903

Njoftim !

Bashkëngjitur do të gjeni Listat përmbledhëse shtesë të studentëve që përfitojnë bursë për vitin akademik 2019-2020 për programi ciklit parë të studimit sipas VKM-së 903 , datë 21.12.2016 TE Ndryshuar sipas kategorive te ndryshme. Miratuar me Vendimin e Bordit te Administrimit Nr. 2, date 31.01.2020
Gjithashtu edhe Vendimin e Bordit te Administrimit Nr. 2, date 31.01.2020