Në kuadër të programit Erasmus+ është hapur thirrja për aplikime për bursa për mobilitete për stafin akademik me kohë të plotë të Universitetit të Tiranës në Universitetin e Torinos, Itali për semestrin e dytë të vitit akademik 2019-2020.

Në kuadër të programit Erasmus+ është hapur thirrja për aplikime për bursa për mobilitete për stafin akademik me kohë të plotë të Universitetit të Tiranës në Universitetin e Torinos, Itali për semestrin e dytë të vitit akademik 2019-2020.

https://www.unito.it/

Llojet e mobilitetit përfshijnë:

-Shkëmbimin e stafit akademik me kohë të plotë për mësimdhënie;

Kohëzgjatja e bursave:

-Stafi akademik për mësimdhënie 5 ditë + 2 ditët e udhëtimit;

Fushat e mësimdhënies:

– Gjuhë e huaj;

http://www.lingue.unito.it/do/home.pl

Bursat përfshijnë:

– Kostot e udhëtimit (në varësi të distancës midis universitetit pritës dhe atij të origjinës)

Për të përcaktuar distancën ju lutem referohuni:
http://ec.europa.eu/programm…/erasmus-plus/…/distance_en.htm
Studentët që përfitojnë nga mobiliteti Erasmus+ nuk do të paguajnë asnjë tarifë për shkollim në universitetin pritës. Studentët do të vazhdojnë të paguajë shkollimin e tyre dhe/ose tarifat e regjistrimit në universitetin e tyre të origjinës.

Dokumentet e nevojshme për aplikim për stafin akademik për mësimdhënie:

– CV+ Lista e publikimeve (në gjuhën angleze/italiane);
– Kopje e Pasaportës;
– Letër motivimi (në gjuhën angleze/italiane);
– Vërtetim Punësimi (në gjuhën shqipe);
– Certifikata e gjuhës së huaj B2 (Anglisht/Italisht/ në varësi të programit të mësimdhënies);
– Vetëdeklarim nëse keni kryer apo jeni shpallur më parë një mobilitet Erasmus+ (nëse po, ku);
– Plani i mobilitetit për mësimdhënie*;

Për të shkarkuar formatin e Planit te Mobilitetit për Mësimdhënie klikoni në adresën:
https://unitir.edu.al/…/Mobility_Agreement_Teaching_outgoin…

*Plani i Mobilitetit për stafin akademik është një dokument në të cilin duhet të specifikohet programi juaj i propozuar që do të kryeni gjatë periudhës së shkëmbimit. Ky dokument firmoset nga aplikanti dhe nga personi përgjegjës në Rektorat, i cili është Koordinatori Institucional i Erasmus +.

Afati për aplikim: 03 Mars 2020

Dokumentat duhen dorëzuar dorazi në Rektoratin e Universitetit të Tiranës, Drejtoria e Marrëdhënieve me Jashtë dhe Studentët, Sektori i Marrëdhënieve me Jashtë nga e Hëna në të Enjte ora 10:30 – 11:30 dhe 14:30 – 16:00, si dhe duhet të dërgohen të skanuara në e-mailin [email protected].

Gjithe te mirat !