Në kuadër të programit Mevlana Exchange është hapur thirrja për aplikim për bursa shkëmbimi për vitin akademik 2020-2021. Mevlana Exchange Programme është një program i cili mundëson shkëmbimin e studentëve dhe stafit akademik me kohë të plotë midis Universitetit të Tiranës dhe Universitetit të Çukurovës.

Në kuadër të programit Mevlana Exchange është hapur thirrja për aplikim për bursa shkëmbimi për vitin akademik 2020-2021. Mevlana Exchange Programme është një program i cili mundëson shkëmbimin e studentëve dhe stafit akademik me kohë të plotë midis Universitetit të Tiranës dhe Universitetit të Çukurovës.

Studentët e nivelit bachelor, master dhe Ph.D. dhe stafi akademik me kohë të plotë nga Universiteti i Tiranës kanë mundësinë të aplikojnë në Universitetin e Çukurovës në Turqi për bursa shkëmbimi.

Fushat e aplikimit:
-Gjuhë Turke;
-Mësimdhënie e gjuhës turke;
-Gjuhë e huaj;
-Shkenca filologjike;

Kushtet e aplikimit për studentët:
 Studentët që aplikojnë për periudhë shkëmbimi në Universitetin e Çukurovës duhet:
– Të jenë të regjistruar në Universitetin e Tiranës në programin bachelor, viti II, master viti I ose Ph.D.;
– Studentët Bachelor të kenë një mesatare së paku 2,5 në një shkallë me 4 pikë;
– Studentët Master dhe Ph.D. të kenë një mesatare së paku 3 në një shkallë me 4 pikë;
– Të njohin gjuhën e mësimdhënies së departamentit në Universitetin e Çukurovës.
– Studentët duhet të kenë një certifikatë të gjuhës turke/ angleze, në varësi të programit të tyre të studimit.
Dokumentacioni për aplikim për studentët:
– Candidate Student Application Form:
(https://unitiredu-my.sharepoint.com/…/EYQsIDG3tpFAjkE3fZqIs…);
– Listë Notash dhe Vërtetim studenti në gjuhën shqipe dhe të përkthyer në mënyrë zyrtare në gjuhën që do të ndiqet mobiliteti;
– Certifikata e Gjuhës së huaj;

Kohëzgjatja:

– 1-2 semestra akademike;

Kompensimi financiar për studentët:

– Bursa për studentët është 1300 TL (Turkish Lira) për çdo muaj.
Studentët e paguajnë pagesën e shkollimit në universitetin e vendit të tyre, pra ku ata janë regjistruar dhe nuk paguajnë asnjë pagesë tjetër shkollimi në universitetin pritës.
– Kostot e udhëtimit dhe akomodimit mbulohen nga vetë aplikantët.

Dokumentacioni për aplikim për stafin:
– CV + Lista e publikimeve në gjuhën angleze/turke;

– Academic staff information form, sipas linkut:
https://unitiredu-my.sharepoint.com/…/ESGorSWACuFOleE1MZzEx…

Kohëzgjatja:
– 2 javë deri në 3 muaj;

Kompensimi financiar për stafin:
– Kompensim ditor për stafin (45 – 55 TL/ditë);
– Biletë udhëtimi (3100 – 4600 TL)

Afati i aplikimit: 09 Mars 2020

Dokumentat duhen dorëzuar dorazi në Rektoratin e Universitetit të Tiranës, Drejtoria e Marrëdhënieve me Jashtë dhe Studentët, Sektori i Marrëdhënieve me Jashtë nga e Hëna në të Enjte ora 10:30 – 11:30 dhe 14:30 – 16:00, si dhe duhet të dërgohen të skanuara në e-mailin [email protected].