Në kuadër të programit Mevlana Exchange është hapur thirrja për aplikim për bursa shkëmbimi për vitin akademik 2020-2021. Mevlana Exchange Programme është një program i cili mundëson shkëmbimin e studentëve dhe stafit akademik me kohë të plotë midis Universitetit të Tiranës dhe Universitetit të Trakya.

Në kuadër të programit Mevlana Exchange është hapur thirrja për aplikim për bursa shkëmbimi për vitin akademik 2020-2021. Mevlana Exchange Programme është një program i cili mundëson shkëmbimin e studentëve dhe stafit akademik me kohë të plotë midis Universitetit të Tiranës dhe Universitetit të Trakya.

Studentët e nivelit bachelor, master dhe Ph.D. dhe stafi akademik me kohë të plotë nga Universiteti i Tiranës kanë mundësinë të aplikojnë në Universitetin e Trakya-s në Turqi për bursa shkëmbimi.
Kushtet e aplikimit për studentët:
 Studentët që aplikojnë për periudhë shkëmbimi në Universitetin e Trakya duhet:
– Të jenë të regjistruar në Universitetin e Tiranës në programin bachelor, viti II, master viti I ose Ph.D.;
– Studentët Bachelor të kenë një mesatare së paku 2,5 në një shkallë me 4 pikë;
– Studentët Master dhe Ph.D. të kenë një mesatare së paku 3 në një shkallë me 4 pikë;
– Të njohin gjuhën e mësimdhënies së departamentit në Universitetin e Trakya. Kini kujdes:
Gjuha e mësimdhënies në Universitetin e Trakya për pjesën më të madhe të lëndëve është Turqishtja. Për departamentin e gjuhës angleze, gjermane, shqipe, greke dhe boshnjake gjuha e mësimdhënies është gjuha specifike;
– Studentët duhet të kenë një certifikatë të gjuhës turke, angleze, germane etj. në varësi të programit të tyre të studimit.

Dokumentacioni për aplikim për studentët:

Dokumentat e nevojshme për aplikim mund të shkarkohen në seksionin “Candidate Student Application Form” në adresën http://mevlana.trakya.edu.tr/.

Konkretisht dokumentet që duhet të dorëzohen janë:
– Candidate Student Application Form:
(https://mevlana.yok.gov.tr/…/Candidate%20Student%20Applicat…);
– Listë Notash dhe Vërtetim studenti në gjuhën shqipe dhe të përkthyer në mënyrë zyrtare në gjuhën që do të ndiqet mobiliteti;
– Certifikata e Gjuhës;
Për më shumë informacion referohuni linkut:
https://mevlana.trakya.edu.tr/pages/belgeler
Kompensimi financiar për studentët:
– Bursa për studentët është 1300 TL (Turkish Lira) për çdo muaj.
Studentët e paguajnë pagesën e shkollimit në universitetin e vendit të tyre, pra ku ata janë regjistruar dhe nuk paguajnë asnjë pagesë tjetër shkollimi në universitetin pritës.
– Kostot e udhëtimit dhe akomodimit mbulohen nga vetë aplikantët.

Kushtet e aplikimit për stafin:
Stafi akademik i Universitetit të Tiranës:

– Stafi akademik kërkohet që të ketë aftësi të mira të gjuhës. (Gjuha e mësimdhënies në Universitetin e Trakya është Turqishtja, përveç disa departamenteve si ai i Gjuhës Gjermane, Shqipe, Angleze, Greke, Boshnjake).
– Dokumentacioni për aplikim përfshin dokumentin Academic Staff Mobility Programme:
https://mevlana.yok.gov.tr/…/Academic%20Staff%20Mobility%20…
-Dokumentacionet e tjera për aplikim, i gjeni në linkun:
https://mevlana.trakya.edu.tr/pages/belgeler
Kompensimi financiar për stafin:
– Kompensim ditor për stafin (45 – 55 TL/ditë);
– Biletë udhëtimi (3100 – 4600 TL)

Afati i aplikimit: 04 Mars 2020

Dokumentat duhen dorëzuar dorazi në Rektoratin e Universitetit të Tiranës, Drejtoria e Marrëdhënieve me Jashtë dhe Studentët, Sektori i Marrëdhënieve me Jashtë nga e Hëna në të Enjte ora 10:30 – 11:30 dhe 14:30 – 16:00, si dhe duhet të dërgohen të skanuara në e-mailin [email protected].