Urdhër i Brendshëm- Për fillimin e Proçedurave të Aplikimit dhe Përcaktimin e datës së zhvillimit të Zgjedhjeve për Anëtarin e Bordit të Administrimit të UT, të Propozuar nga Studentët e UT

Urdhër i Brendshëm- Për fillimin e Proçedurave të Aplikimit dhe Përcaktimin e datës së zhvillimit të Zgjedhjeve për Anëtarin e Bordit të Administrimit të UT, të Propozuar nga Studentët e UT

Xerox Scan_12202022120443