Universiteti i Tiranës ka ndërtuar një pyetësor drejtuar të gjithë studentëve të Universitetit të Tiranës, me fokus përdorimin e Kartës së Studentit.

Universiteti i Tiranës ka ndërtuar një pyetësor drejtuar të gjithë studentëve të Universitetit të Tiranës, me fokus përdorimin e Kartës së Studentit.
Karta e Studentit është një instrument mjaft i dobishëm, nga e cila studentët përfitojnë avantazhe, tarifa të reduktuara dhe oferta të dedikuara, si nga institucionet publike ashtu dhe nga subjektet private.
Qëllimi i këtij pyetësori është të kuptojë nevojat e studentëve të të gjitha Fakulteteve të Universitetit të Tiranës, si edhe të ndërgjegjësojë studentët për përdorimin e Kartës së Studentit.
Lutemi të plotësoni pyetësorin në mënyrë që të kemi mundësi të përmirësojmë shërbimet që ofrohen nga përdorimi i Kartës së Studentit.