Njoftim më zbatim të V.K.M-së Nr. 39 datë 23.01.2019!

Njoftim !
Në zbatim të V.K.M-së Nr. 39 datë 23.01.2019, për përfitimin e bursave, njoftojmë se aplikimi për t’u trajtuar me bursë do të bëhet nga data 04 shkurt 2019 deri më 15 shkurt 2019, personalisht nga studenti pranë zyrës së IT-së dhe Zyres se Informacionit.
Bashkengjitur do te gjeni dhe dokumentacionin e nevojshem për përfitimin e bursave për vitin akademik 2018-2019 per cdo kategori.

Dokumentacioni