21 Shkurt, 2019

Day

NJOFTIM! Mbrojtja e Gjuheve te Huaja pranë fakultetit tonë do të zhvillohet në datën 09.03.2019 ora 09:00. Regjistrimi behet deri ne daten 05.03.2019.
Lexo më shumë
Njoftim ! Lista emërore e studentëve të Ciklit të Parë (Bachelor), viti i I, II dhe i III,  e miratuar nga BA me Vendimin Nr. 79 datë 06.02.2019,  të cilët […]
Lexo më shumë
Njoftim ! Lista emërore e studentëve të Ciklit të Parë (Bachelor), viti i I, II dhe i III,  e miratuar nga BA me Vendimin Nr. 79 datë 06.02.2019,  të cilët […]
Lexo më shumë
Njoftim ! Lista emërore e studentëve të Ciklit të Dytë (Master ), viti i I dhe  II,  e miratuar nga BA me Vendimin Nr. 79 datë 06.02.2019,  të cilët kanë […]
Lexo më shumë
Njoftim ! Lista emërore e studentëve të Ciklit të Dytë (Master ), viti i I dhe  II,  e miratuar nga BA me Vendimin Nr. 79 datë 06.02.2019,  të cilët kanë […]
Lexo më shumë
Njoftim ! Lista emërore e studentëve të Ciklit të Parë (Bachelor), viti i I, II dhe i III,  e miratuar nga BA me Vendimin Nr. 79 datë 06.02.2019,  të cilët […]
Lexo më shumë
Njoftim ! Mbi hapjen e një date provimi për diplomën  për Ciklin e Parë dhe Ciklin e Dytë të studimeve. Bashkëngjitur do të gjeni Urdhërin e Brëndshëm Nr. 18 datë 21.02.2019, të […]
Lexo më shumë