Njoftim!

Njoftim !
Lista emërore e studentëve të Ciklit të Parë (Bachelor), viti i I, II dhe i III,  e miratuar nga BA me Vendimin Nr. 79 datë 06.02.2019,  të cilët kanë përfituar bursë  për vitin akademik 2018-2019, sipas VKM-së Nr. 784  datë 26.12.2018 për kategorinë me mesatare 9 deri në 10.
Bashkëngjitur do të gjeni dhe listën emërore dhe vendimin e BA .