Njoftim!

Njoftim !
Lista emërore e studentëve të Ciklit të Dytë (Master ), viti i I dhe  II,  e miratuar nga BA me Vendimin Nr. 79 datë 06.02.2019,  të cilët kanë përfituar nga përgjysmimi (50%)  i  tarifës së shkollimit për vitin akademik 2018-2019, sipas VKM-së Nr. 780 datë 26.12.2018 sipas kategorive përfituese.
Bashkëngjitur do të gjeni dhe listën emërore dhe vendimin e BA .