Njoftim !

Njoftim !
Lista emërore e studentëve të Ciklit të Parë (Bachelor), viti i I, II dhe i III,  e miratuar nga BA me Vendimin Nr. 79 datë 06.02.2019,  të cilët kanë përfituar nga përjashtimi i tarifës së shkollimit për vitin akademik 2018-2019, sipas VKM-së Nr. 269 datë 29.03.2017 për kategoritë përjashtimore.
Bashkëngjitur do të gjeni dhe listën emërore dhe vendimin e BA .