28 Shkurt, 2019

Day

Konkursi I Kulturës, Shkencës, Artit, Historisë Dhe Gjuhës Gjermane – 2 Mars 2019 – Fakulteti i Gjuhëve Të Huaja  Në kuadër të objektivave tona, ku njëra prej tyre është promovimi […]
Lexo më shumë
Vendimin Nr. 02 datë 28.02.2019 të Komisionit Zgjedhor të Fakultetit të Gjuhëve te Huaja, mbi shpalljen e listës së kandidatëve për anëtarë të komisionit për dhënien e gradës shkencore “Doktor” […]
Lexo më shumë

Komente Së Fundi

  Kategori

  KONTAKTET PER CDO DEPARTAMENT

  Departamenti i Gjuhës Angleze
  [email protected]
  Departamenti i Gjuhës Gjermane
  [email protected]
  Departamenti i Gjuhës Frënge
  [email protected]
  Departamenti i Gjuhës Italiane
  [email protected]
  Departamenti i Gjuhës Spanjolle
  [email protected]
  Departamenti i Gjuhës Greke
  [email protected]
  Departamenti i Gjuhëve Sllave – Ballkanike
  [email protected]