Për shpalljen e kandidatëve fitues të zgjedhjeve për anëtar të senatit akademik të UT-së,përfaqësues student nga kategoria e studentëve të UT-së