THIRRJE PËR APLIKIM PËR REGJISTRIM NË PROGRAMIN E DOKTORATËS PËR VITIN AKADEMIK 2021-2022