Kontakte për të aplikuar

Sekretare e Kërkimit Shkencor

Marseda Koçi 

marseda.koç[email protected]