Në kuadër të programit Erasmus + është hapur thirrja për aplikime për bursa mobiliteti për stafin akademik me kohe të plotë të Universitetit të Tiranës në Universitetin në Universitetin Clermont Auvergne, Francë për semestrin e dytë të vitit akademik

Në kuadër të programit Erasmus + është hapur thirrja për aplikime për bursa mobiliteti për stafin akademik me kohe të plotë të Universitetit të Tiranës në Universitetin në Universitetin Clermont Auvergne, Francë për semestrin e dytë të vitit akademik 2021-2022.

Klikoni dokumentin bashkëngjitur për më shumë informacione.

Erasmus France