16 Nëntor, 2021

Day

Të dashur studentë të Fakultetit të Gjuhëve të Huaja, Në zbatim të Vendimit Nr.198, Datë 11.11.2021 të Rektorit të UT, “Për shpalljen e periudhës zgjedhore dhe datës së zgjedhjeve, për anëtarë të Këshillave Studentorë të Fakulteteve të Universitetit të Tiranës” dhe “Rregullores për zgjedhjet e para të këshillave të studentëve në Universitetin e Tiranës” miratuar...
Lexo më shumë
Në kuadër të programit Erasmus + është hapur thirrja për aplikime për bursa mobiliteti për stafin akademik me kohe të plotë të Universitetit të Tiranës në Universitetin në Universitetin e Çukrovës, Turqi për semestrin e dytë të vitit akademik 2021-2022 . Klikoni dokumentin bashkëngjitur për më shumë informacione. Erasmus Turqi Staf
Lexo më shumë
Në kuadër të programit Erasmus + është hapur thirrja për aplikime për bursa mobiliteti për studentët Universitetit të Tiranës në Universitetin në Universitetin e Humboldt-Universitat zu Berlin, në Gjermani për […]
Lexo më shumë
Në kuadër të programit Erasmus + është hapur thirrja për aplikime për bursa mobiliteti për studentët Universitetit të Tiranës në Universitetin në Universitetin e Torinos, Itali për semestrin e dytë […]
Lexo më shumë
Në kuadër të programit Erasmus + është hapur thirrja për aplikime për bursa mobiliteti për studentët Universitetit të Tiranës në Universitetin në Universitetin e Çukurovës, Turqi për semestrin e dytë […]
Lexo më shumë
Në kuadër të programit Erasmus + është hapur thirrja për aplikime për bursa mobiliteti për studentët Universitetit të Tiranës në Universitetin në Universitetin Silesian të Teknologjisë, Poloni për semestrin e […]
Lexo më shumë
Në kuadër të programit Erasmus + është hapur thirrja për aplikime për bursa mobiliteti për studentët Universitetit të Tiranës në Universitetin në Universitetin e Bolonjës, Itali për semestrin e dytë […]
Lexo më shumë
Në kuadër të programit Erasmus + është hapur thirrja për aplikime për bursa mobiliteti për stafin akademik me kohe të plotë të Universitetit të Tiranës në Universitetin në Universitetin e […]
Lexo më shumë
Në kuadër të programit Erasmus + është hapur thirrja për aplikime për bursa mobiliteti për stafin akademik me kohe të plotë të Universitetit të Tiranës në Universitetin në Universitetin Clermont […]
Lexo më shumë
Në kuadër të programit Erasmus + është hapur thirrja për aplikime për bursa mobiliteti për stafin akademik me kohe të plotë të Universitetit të Tiranës në Universitetin në Universitetin e […]
Lexo më shumë
1 2