Në kuadër të programit Erasmus + është hapur thirrja për aplikime për bursa mobiliteti për studentët Universitetit të Tiranës në Universitetin në Universitetin e Humboldt-Universitat zu Berlin, në Gjermani për semestrin e dytë të vitit akademik 2021-2022

Në kuadër të programit Erasmus + është hapur thirrja për aplikime për bursa mobiliteti për studentët Universitetit të Tiranës në Universitetin në Universitetin e Humboldt-Universitat zu Berlin, në Gjermani për
semestrin e dytë të vitit akademik 2021-2022.

Klikoni dokumentin bashkëngjitur për më shumë informacione,

Erasmus Gjermani