Hapet thirrja për bursa për studentet e Universitetit të Tiranës në kuadër të programit Erasmus + në Universitetin e Shkencave të Aplikuara Koblenz, Gjermani, për semestrin e dytë të vitit akademik 2023-2024.

Në kuadër të Programit Erasmus + është hapur thirrja për aplikime për bursa për mobilitete për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin e Shkencave të Aplikuara Koblenz, Gjermani për semestrin e dytë të vitit akademik 2023-2024.

https://www.hs-koblenz.de/rac/index

Llojet e mobilitetit përfshijnë:
– Shkëmbimin e studentëve për studime,intership;

Nivelet e mobilitetit për studentët:
– Bachelor;
– Master;

Kohëzgjatja e mobilitetit:
– 1 semestër;

Afati për aplikim: 06 Nëntor 2023

BRNB42200448561_002472