“Ridimensionimi i mësimdhënies dhe kërkimit shkencor në dinamikat e një realiteti të ri”,

Doli nga shtypi botimi i Akteve të Konferencës Shkencore Ndërkombëtare me titull “Ridimensionimi i mësimdhënies dhe kërkimit shkencor në dinamikat e një realiteti të ri”,  e mbajtur më 9 dhjetor 2021, në ambjentet e FGJH-së.

Në këtë botim prestigjoz shkencor do të gjeni studimet më të fundit  të 40 studiuesve vendas e të huaj, të cilët kanë prezantuar gjetjet dhe rekomandimet e tyre për përmirësimin e mësimdhënies e kërkimit shkencor në veçanti.

 

 

“Ridimensionimi i mësimdhënies dhe kërkimit shkencor në dinamikat e një realiteti të ri”,