Në kuadër të programit Erasmus + rihapen aplikimet për bursa në Universitetin Masaryk, në Republiken Ceke

 

Në kuadër të programit Erasmus + rihapen aplikimet për bursa në Universitetin Masaryk, në Republiken Ceke

Në kuadër të programit Erasmus + është rihapur thirrja për aplikime për bursa mobiliteti për trajnim për stafin akademik dhe administrativ të Universitetit të Tiranës në Universitetin Masaryk, në Republiken Ceke.
I gjithë procesi i aplikimit kryhet online.
Bashkëngjitur do të gjeni informacione të mëtejshme në lidhje me procedurën e aplikimit dhe dokumentacionin e nevojshëm.