VENDIM – Nr. 01, Datë 12/05/2024 (KZFGJH) i Komisionit të Zgjedhjeve të Fakultetit të Gjuhëve të Huaja “Për hapjen e procesit të regjistrimit të kandidatëve për “Drejtues/Dekan të njësisë kryesore” dhe për “Drejtues të njësisë bazë” në Fakultetin e Gjuhëve të Huaja në kuadër të procesit të zgjedhjeve të përgjithshme për autoritetet dhe organet drejtuese të Univeristetit të Tiranës”.