VENDIM- Nr. 45, Datë 10/05/2024 – i Komisionit Institucional të Zgjedhjeve “Për hapjen e procesit të regjistrimit të kandidatëve për “Rektor” dhe “Anëtar Senati Akademik” në Universitetin e Tiranës, në kuadër të procesit të zgjedhjeve të përgjithshme për autoritetet dhe organet drejtuese të Univeristetit të Tiranës”.