Njoftim për verifikimin e të dhënave në listat e votuesve studentë.

Njoftim për verifikimin e të dhënave në listat e votuesve studentë.

Të gjithë studentët e FGJH-së (Bachelor dhe Master) të verifikojnë saktësinë e të dhënave të tyre në listat që janë afishuar në këndin e njoftimeve të Komisionit të Zgjedhjeve të Fakultetit të Gjuhëve të Huaja (KZFGJH), në katin e parë Godina A.

Në rast të ndonjë pasaktësie, studentët duhet të paraqesin kërkesën e tyre për korrigjim të dhënash pranë Sekretarisë mësimore të FGJH-së deri në datën 31.05.2024.

KOMISIONI I ZGJEDHJEVE I FAKULTETIT TË GJUHËVE TË HUAJA (KZFGJH)

Lista paraprake e zgjedhësve për studentë Cikli I dhe i II FGJH⬇️