Njoftim për aplikimin për bursa

Njoftim për aplikimin për bursa

Në zbatim të V.K.M-së Nr. 903 datë 21.12.2016, për përfitimin e bursave, njoftojmë se aplikimi për t’u trajtuar me bursë do të bëhet nga data 01 nëntor 2018 deri më 23 nëntor 2018, personalisht nga studenti pranë zyrës së Financës nga ora 13:00 deri në orën 15:00 .
Bashkengjitur do te gjeni dhe dokumentacionin e nevojshem .

Dokumentacioni per Bursa 2018-2019