Sigurimi i cilësisë së mësimdhënies për përçimin e gjuhës gjermane si gjuhë e huaj . Mundësitë –Kufizimet – Përvojat

Sigurimi i cilësisë së mësimdhënies për përçimin e gjuhës gjermane si gjuhë e huaj . Mundësitë –Kufizimet – Përvojat

Në datë 1 nëntor 2018 në FGJH u zhvillua Konferenca e 18 Kombëtare e mësuesve të Gjuhës Gjermane. Tema e kësaj Konference ishte “Sigurimi i cilësisë së mësimdhënies për përçimin e gjuhës gjermane si gjuhë e huaj . Mundësitë –Kufizimet – Përvojat”. Në të morën pjesë si referues dhe trajnues përfaqësues nga Universiteti i Humboldit në Berlin të Gjermanisë, pedagogë të shkencave të edukimit dhe përfaqësues të shtëpive botuese në Gjermani. Në këtë aktivitet mësimdhënësit e gjuhës gjermane shkëmbyen mendime dhe ide për përmirësimin e cilësisë në përçimin e gjuhës gjermane si gjuhë e huaj.