“Metodologjitë e avancuara në kërkimin shkencor të doktorantëve FGJH”

🏫Në Ditën Evropiane të Kërkimit Shkencor, e cila organizohet të premten e fundit të çdo shtatori, Fakulteti i Gjuhëve të Huaja ka menduar t’ia dedikoj këtë ditë punës shkencore të studiuesve të rinj të saj, aktualisht 42 doktorantëve që vijojnë studimet në ciklin III të studimeve, duke organizuar Ditën Studimore me temë “ Metodologjitë e avancuara në kërkimin shkencor të doktorantëve FGJH”.🔬
.
-Proaktivë në Open Science 🧪
-Promovim i një karriere tërheqëse kërkimore 🔍
-Nxitja e bashkëpunimit mes studiuesve 🤝
-Mbrojtja e të drejtave të autorit dhe lirisë akademike 📄
…janë disa nga prioritetet e agjendës së veprimeve 2022-2024 të ERA (The European Research Area).
.
👉🏻Në këtë kuadër, Fakulteti i Gjuhëve të Huaja synon gjithnjë e më shumë veprime konkrete për përmirësimin e karrierave kërkimore të studiuesve të saj.
🔍Aktiviteti synon rritjen e interesit të kërkuesve të rinj për karrierën shkencore dhe kërkimore duke ndihmuar në promovimin e bashkëpunimit ndërmjet studiuesve të rinj të FGJH-së në shkëmbimin e përvojave kërkimore aktuale metodologjike.