14 Janar, 2022

Day

Kënaqësi e veçantë të firmosej Marrëveshja e Bashkëpunimit midis Fakultetit të Gjuhëve të Huaja dhe shoqërisë së përkthimit “Cosmos Translations & Events” e përfaqësuar ligjërisht nga Znj. Alketa Ylli e cila është edhe antare e ALUMNI FGJH. Studentët do të kenë mundësi të kryejnë praktikat profesionale të asistuar nga profesionistët më të mirë të fushës...
Lexo më shumë
Njoftim, Provimi i mbrojtjes së gjuhës së huaj në Fakultetin e Gjuhëve të Huaja është i ndërtuar sipas standardeve që parashikohen në Kuadrin e Përbashkët Evropian për Referencat e Gjuhëve (KPERGj), duke përfshirë testimin e katër kompetencave gjuhësore, sipas gjashtë niveleve të përcaktuara në këtë Kuadër. Provimi do të jetë i përbërë nga 4 pjesë:...
Lexo më shumë

Komente Së Fundi

    Kategori