Njoftim Bashkëngjitur do të gjeni grafikun e provimeve te sezonit te Vjeshtes, viti akademik 2018-2019, per studentet e programeve Master ne Gjuhë Frënge,Gjuhë Greke, Gjuhë Ruse dhe ne Gjuhë Turke .