Informacion mbi hapjen e thirrjes për aplikime për bursa në Visegrad

Programi i Bursave të Visegradit ka përcjellë njoftimin për mundësi aplikimi për bursa.

Ky program është një program mobiliteti akademik që lidh kërkues të Universiteteve Publike dhe Private brenda rajonit të Visegrad në Ballkanin Perëndimor si dhe vendet e Partneritetit Lindor.

Aplikimi mund të bëhet nga 1 deri në 4 semestra.Niveli i studimeve të mbështetura do të jetë:

-Studime Master;

-Post Master (programe doktorature ose kërkime të pavarura).

 

Për më tepër informacion më poshtë është linku mbi thirrjen

https://www.visegradfund.org/news/open-call-visegrad-scholarships/

Afati i aplikimit është 15 Mars 2022.