Konferencë online,për mësimdhënien e gjuhës Greke

11

Studentët e Departamentit të Gjuhës Greke në Universitetin e Tiranës prezantojnë punën e tyre të bukur në raport me mësuesin e rëndësishëm. Fr. Frebel dhe mësimdhënia e gjuhës në një telekonferencë të bukur online me studentët e Departamentit të Arsimit Parashkollor të IEK Dimitra. Partneritete dhe bashkëpunime të bukura!
Falenderojmë ngrohtësisht Dr. Isaac Papadopoulos për bashkëpunimin dhe përgëzojmë të gjithë studentët tanë për pjesëmarrjen!