Dhurim i librave nga Fondacioni Grek i Kulturës

Në vazhdën e bashkëpunimeve të shumta që Departamenti i Gjuhës Greke ka, Fondacioni grek i kulturës i dhuroi disa libra me vlerë për studentët e këtij departamenti.